Lázeňský dům Erika-Františkovy Lázně. Adresa,logo.

Lázeňský dům Erika,Františkovy Lázně.

Bezpečné lázeňské pobyty a Františkovy lázně. Zpráva epidemiologa.

BEZPEČNÉ LÁZEŇSKÉ POBYTY ve Františkových Lázních. Riziko nákazy COVID-19, koronavirus je menší než v běžné komunitě. "Lázně" jsou zařízení zdravotnického typu a desinfekční opatření jsou přísnější než v bězných ubytovacích zařízeních. Níže je uvedena zpráva epidemioložky MUDr. H. Tkadlecové, garantem zprávy je epidemiolog Doc. MUDr. Rastislav Madar, Ph.D., MBA, FRCPSTÜV.   

Covid,koronavirus,Františkovy Lázně.   

 

Na základě analýzy zaslaných a dostupných dokumentů a on-line komunikace se zástupci níže uvedených subjektů lázeňství Františkových lázní lze shrnout následující:

Lázeňský dům Erika s.r.o., IČO: 263 174 460 

*1

Pobyt v těchto zařízeních je za současného nastavení pravidel a při současné epidemiologické situaci bezpečný. Dodržování opatření je v zájmu jak klientů, tak personálu. Při jejich striktním dodržování je riziko přenosu nákazy koronavirem (a současně i jinými respiračními patogeny) sníženo na úroveň, která je nižší než v běžné komunitě (rodina, zaměstnání, nemocnice, nákupní centra). Jedná se o částečně uzavřenou komunitu, která je narušována pouze volnočasovými aktivitami klientů mimo prostory lázeňských zařízení a pobytem personálu ve vlastním prostředí domácností a rodin. To jsou nejrizikovější místa. Proto by měl být kladen důraz na dodržování nastavených pravidel i mimo zařízení lázní, na omezení kontaktů jak klientů, tak personálu mimo okruh nejbližší rodiny a přátel s dodržováním 3R (ruce, rouška, rozestupy) v rozumné míře. 

Covid,Františkovy Lázně,pobyt je bezpečný

Současně je třeba apelovat na klienty, aby volnočasové aktivity provozovali nanejvýš bezpečně a rizikovým aktivitám se vyhnuli pokud možno úplně (uzavřené tančírny apod.). Maximálně je třeba podpořit pohyb ve venkovních prostorách mimo nakupení lidí, případně v rámci daného zařízení uspořádat takové volnočasové aktivity, které by „vynahradily" volnočasové aktivity mimo objekty lázní, bez účasti veřejnosti a za dodržení mimořádných opatření. 

COVID 19,koronavirus,bezpečné Františkovy Lázně

Provozy lázní jsou zdravotnickými zařízeními a dezinfekční režim je podle toho také velmi přísně nastaven. Do lázní na rozdíl od běžných lůžkových zařízení nejsou přijímáni klienti s akutními respiračními nemocemi, proto je pobyt v lázních bezpečnější.   


13. 10. 2020

Zpracoval: MUDr. Hana Tkadlecová, lékař a epidemiolog OCM, Avenier a.s.

Odborný garant: Doc. MUDr. Rastislav Madar, Ph.D., MBA, FRCPSTÜV

 

Avenier a.s., divize Očkování a cestovní medicína

Bidláky 837/20, 639 00 Brno, bezplatná linka: 800 123 321, fax: +420 533 337 512, e-mail: 

info@ockovacicentrum.cz

www.ockovacicentrum.cz•www.avenier.cz• 


*1 Ostatní lázeňské provozy a jejich IČ byla pixelizována.  

Podobné stanovisko k tématu koronavir ve Františkových Lázních sdílí další lékař. V prohlášení sděluje, že Františkovy Lázně patří mezi bezpečné lázně. Další informace k onemocnění COVID ve Františkových Lázních od lékaře a předsedy Svazu léčebných lázní MUDr. E. Bláhy.  

 

AKCE na PODZIMNÍ pobyty v lázních.

SLEVY na pobyty na PODZIM 2022 v lázních. Plus příspěvek 2000,-Kč na lázně v konečné ceně pobytu v lázních.   

Pobyt po COVID 19 v lázních na 7 nocí (8 dnů). Pobyt na říjen po Covidu v lázních Erika 4* se slevou - příspěvkem 2000,-Kč na lázně v ceně pobytu. Plus SLEVY na podzimní pobyt. Lázně zaměřené na procedury - indikace po Covid 19, pobyt včetně polopenze.

Těšíme se na Váš po Covidový pobyt na podzim v lázních Erika 4*, Františkovy Lázně.